9 فرمان بی فرجام ابراهیم رییسی

به گزارش فرتاک اقتصادی،صبا نوبری؛ با اینکه رییسی قبل از پیروزی در انتخابات بارها اعلام کرده بود که نمی‌شود اقتصاد را دستوری اداره کرد، طی ۸ ماهه گذشته، کلکسیونی از دستورات در حوزه‌های مختلف توسط وی صادر شده است. بررسی ۹ مورد از مهمترین بایدهای اقتصادی رییس جمهور نشانگر عدم توفیق رییس دولت سیزدهم و […]

به گزارش فرتاک اقتصادی،صبا نوبری؛ با اینکه رییسی قبل از پیروزی در انتخابات بارها اعلام کرده بود که نمی‌شود اقتصاد را دستوری اداره کرد، طی ۸ ماهه گذشته، کلکسیونی از دستورات در حوزه‌های مختلف توسط وی صادر شده است.

بررسی ۹ مورد از مهمترین بایدهای اقتصادی رییس جمهور نشانگر عدم توفیق رییس دولت سیزدهم و تیم اقتصادی وی در تحقق این وعده هاست.