بی بی سی | سوتی مجری بی بی سی

گاف مجری بی بی سی حین پخش زنده | چقدر زر میزنه! + ویدئو

سوتی جدید مجری بی بی سی در حین پخش زنده که برایش درد سر ساز شد.

گوینده و مترجم شبکه بی بی سی فارسی در حین برنامه زنده دچار گاف عجیبی شد.