کنایه همتی به توجیه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توییتر به برخی تصمیمات دولت انتقاد کرد.

رئیس پیشین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: توجیه اصلی دولت در مورد حذف ارز ترجیحی، قطع رانت در واردات بود. دلیل ادامه رانت ِاختلاف ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار متشکل ارزی با نرخ آن در بازار آزاد ارز چیست؟

عبدالناصر همتی ادامه داد: نباید اجازه داد با فاصله گرفتن نرخ‌های نیما و بازار متشکل و آزاد، سفته‌بازی و رانت تقویت شود. البته چاره اصلی در رفع سلطه مالی دولت است.