کم‌کاری دستگاه‌های خدمات رسان در مسکن مهر هشتگرد

در حالی ساخت‌و ساز واحدهای مسکن مهر هشتگرد تقریبا به اتمام رسیده که به واسطه کم‌کاری دستگاه‌های خدمات‌رسان بخش قابل توجهی از واحدها قابل سکونت نیستند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، در شهر جدید هشتگرد حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده که از این تعداد حدود ۳۹ هزار واحد در قراردادهای سه‌جانبه، حدود ۱۰ هزار واحد دو جانبه و حدود ۱۰۰۰ واحد نیز خودمالکی است.

از کل واحدهای مسکن مهر حدود ۳۵ هزار واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده است. حدود ۳۰۰۰ هزار واحد افتتاح و ۴۵۰۰ واحد هنوز افتتاح نشده است. همچنین حدود ۳۰۰۰ واحد فروش اقساطی شده و از مجموع ۳۵ هزار واحد ۳۱ هزار واحد تحویل متقاضیان شده و حدود ۴ هزار واحد باقیمانده است.

با وجود آن‌که ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر شهر هشتگرد تقریبا به اتمام رسیده، اما عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان مانع بزرگی برای سکونت متقاضیان در این واحدها شده است.

به‌عنوان مثال در بخش خدمات آبرسانی، حدود ۱۲۵۰۰ واحد فاقد کنتور آب بوده و بیش از ۳۰۰۰ واحد نیز هنوز فاقد انشعاب آب هستند.