کلید زاکانی قفل ساخت و ساز تهران را باز نکرد؟

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم معتقد است :‌ آنچنان که آمار ها نشان می دهد علیرضا زاکانی در نخستین فصل مدیریت خود نتوانسته است قفلی که به ادعای او در دوره پنجم بر ساخت و ساز پایتخت زده شده است را باز کند و کلیدهایش برای باز کردن این قفل به کار نیامده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، بهروز شیخ رودی در گفت و گو با اکوایران با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز امار تهران درخصوص اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور گفت :‌ چندی پیش مرکز آمار ایران«گزارش آماری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور» در فصل پاییز سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد، این گزارش که روایتی از نخستین فصل تغییر مدیریت شهری در شوراهای شهر و شهرداری های کشور است از کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها در سراسر کشور نسبت به فصل پاییز سال ۱۳۹۹ و فصل تابستان ۱۴۰۰ به عنوان آخرین فصل عملکرد دوره پنجم مدیریت شهری کشور حکایت می کند. این کاهش در حالی که تلاش مدیریت شهری و دولت جدید برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن غیر قابل انکار است امری جالب توجه است و حکایت از آن دارد که بازار هوشمندانه تصمیم می گیرد و روایت های سیاسی تاثیری بر عملکرد بازار نداشته اند.

وی ادامه داد :‌بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در نخستین فصل از مدیریت علیرضا زاکانی بر شهرداری تهران، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ ما شاهد صدور ۱۱۹۸ پروانه ساختمانی هستیم، پروانه های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ بر خلاف علاقه شهردار که می خواست قفل ساخت و سازی که به ادعای او در دوره پنجم بر ساخت وساز شهر زده بود نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش هم یافت. در پاییز ۱۳۹۹ و در دوره مدیریت شهری پنجم بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران ۱۵۹۸ پروانه ساختمانی صادر شده است که این رقم در دوره مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران به ۱۱۹۸ پروانه کاهش پیدا کرده است. البته تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در فصل پاییز سال ۱۴۰۰ نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۰ به عنوان آخرین فصل عملکردی مدیریت دوره پنجم نیز کاهش پیدا کرده است و زاکانی نتوانسته است رقم ۱۶۰۱ پروانه صادر شده در تابستان ۱۴۰۰ را هم حفظ کند. آنچنان که آمار ها نشان می دهد علیرضا زاکانی در نخستین فصل مدیریت خود نتوانسته است قفلی که به ادعای او در دوره پنجم بر ساخت و ساز زده اند را باز کند و کلیدهایش برای باز کردن این قفل به کار نیامده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد شهری گفت :‌در نخستین فصل از مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران، تعداد ۱۱۹۸ پروانه ساختمانی در مساحت زیربنای بالغ بر ۱٫۸۷۱٫۲۷۶ متر مربع برای ۹٫۴۶۱ واحد ساختمانی صادر شده است، این در حالی است که در پاییز ۱۳۹۹ ما شاهد صدور تعداد ۱۵۹۸ پروانه ساختمانی برای مساحت زیر بنای بالغ بر ۲٫۴۷۹٫۳۶۴ متر مربع در قالب ۱۳٫۱۷۱ واحد ساختمانی توسط شهرداری تهران بوده ایم. کاهش ۲۵٫۲ درصدی تعداد پروانه های صادره نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ و نیز کاهش ۲۵٫۴ درصدی تعداد پروانه های صادرشده در نخستین فصل مدیریت زاکانی نسبت به تابستان ۱۴۰۰ نشانگر آن است که تغییر مدیریت شهری تقاضایی برای ساخت و ساز ایجاد نکرده است.

شیخ رودی اضافه کرد :‌مجموع مساحت زمین پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در نخستین فصل ریاست زاکانی بر بلدیه تهران نیز حدود۴۳۱ هزار مترمربع بوده است که میزان زمین عرضه شده برای ساخت و ساز توسط سازندگان نسبت به تابستان ۱۴۰۰ چیزی حدود ۲۹٫۶ درصد کاهش یافته است ، علاوه بر این سازندگان نسبت به پاییز ۱۳۹۹ و دوره مدیریت اصلاح طلبان بر شهرداری نیز ۲۹٫۳ درصد کمتر زمین برای صدور پروانه ساخت و ساز وارد بازار کرده اند.آمارها بر خلاف تمایل شورا نشینان و شهردار تهران حکایت از عدم استقبال سازندگان از نخستین فصل مدیریت جدید بر شورا و شهرداری خبر می دهند، این عدم اقبال البته فقط متاثر از تغییر مدیریت نیست، طولانی شدن دوره رکود مسکن و اثرات تحریم ها از یک سو، چشم امید سازندگان به توافق احتمالی ایران و غرب و تغییر معیارهای ملاک عمل توسط شهرداری برای صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز هم به این کاهش دامن زده اند.

‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به سخنان شهردار تهران در برنامه تلویزیونی درخصوص پایان تراکم فروشی گفت :‌یکی از نکاتی که زاکانی با حضور در برنامه صف اول بر آن تاکید کرد پایان دادن به تراکم فروشی در شهر تهران بود، اما آمار منتشر شده برای تعداد پروانه های صادر شده در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در نخستین فصل مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران حکایت از صدور پروانه ساختمانی برای زیر بنای ۱۵۳٫۶۹۰ متر مربع آن هم برای مجموع مساحت زمین بالغ بر ۱۷٫۶۲۹ متر مربع دارد. بررسی بارگزاری این حجم زیر بنا بر مساحت زمین نمایانگر بارگزاری ۸۷۲ درصدی است که با ادعای زاکانی درباره پایان دادن به فروش تراکم مغایر است.