چین جهان را غافلگیر خواهد کرد؟

بیشتر تمرکز فعلی چین بر چالش‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، کارشناسان انتظار دارند که چین در سال جاری با کاهش محدودیت‌ها و افزایش محرک‌ها، رشد نزدیک به ۵ درصد را ثبت کند اما تغییرات ساختاری آن پیامدهای اساسی و گسترده‌ای دارد.

بر اساس گزارش رویترز، چندین نمونه از اقتصادهایی وجود دارد که تحت تاثیر شوک‌های کوتاه‌مدت ظاهری قرار گرفته‌اند که درنهایت منجر به تغییرات اقتصادی پایدار شدند. برای مثال، استرالیا پس از رونق دهه ۲۰۰۰ و ژاپن پس از ترکیدن حباب آن در سال ۱۹۹۱ به نرخ‌های قبلی رشد بازنگشتند. این همه‌گیری می‌تواند چنین کاتالیزوری برای چین باشد.