چرخش سیب زمینی به سمت گرانی

بررسی قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه 1400 نشان می دهد سیب زمینی در میانه زمستان در اوج تورم بوده و قیمت آن روندی افزایشی پیدا کرده است. در مقابل اما روغن نباتی جامد افت قیمت پیدا کرده و در مسیر تنزل قیمت قرار گرفته است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، تورم ماهانه بهمن ماه توسط مرکز آمار برابر با ۲٫۱ درصد به ثبت رسیده که در این میان تورم خوراکی ها در بعد ماهانه معادل با ۳٫۹ درصد رقم خورد.

بررسی آمارها از اقلام خوراکی بهمن ماه نشان می دهد در قیمت های به ثبت رسیده از این بخش در میانه زمستان امسال مشاهده می شود تورم ماهانه در ۵ کالای خوراکی پایین تر از صفر بوده و به عبارت دیگر افت قیمت پیدا کرده است.
رکورددارهای افزایش ماهانه قیمت در بهمن ۱۴۰۰

در میان ۵۳ قلم کالای خوراکی در ماه بهمن ۱۴۰۰ سیب زمینی بالاترین رشد ماهانه را داشته است. تورم این کالا برابر با ۲۶٫۱ درصد ثبت شده که در مقایسه با سایرین بالاترین سطح را داشته است.

دومین رکورد در این افزایش قیمت در مقطع مذکور بادمجان داشته که برابر با ۱۹٫۲ درصد ثبت شده است.

به طور کلی بررسی رفتار قیمتی کالاهای خوراکی مورد ارزیابی در این ماه نشان می دهد ۷ کالا تورم ماهانه بالاتر از ۱۰ درصد داشته اند.

درمقابل نیز تورم ماهانه ۵ کالا از این میان کوچکتر از صفر بوده و به معنای افت قیمت بوده است. بیشترین افت را تخم مرغ ماشینی داشته که برابر با منفی ۳٫۸ درصد بوده است.

در ادامه هویج فرنگی، روغن نباتی، روغن مایع و ماست پاستوریزه سایر کالاهایی بودند که در این ماه دچار افت قیمت شده و از ماه قبل ارزان تر ثبت شده اند.

رشد ۱۵۰ درصدی قیمت سیب زمینی

بررسی قیمت کالاهای خوراکی در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از تورم نقطه ای کالاها دارد.

در میان داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار در این ماه مشاهده می شود تورم نقطه ای سیب زمینی در این ماه برابر با ۱۵۲٫۲ درصد بوده که بیشترین سطح افزایش نقطه ای قیمت در این ماه بوده است.

همسویی رکوردزنی تورم ماهانه سیب زمینی و تورم نقطه ای در این کالا نشان می دهد کالای سیب زمینی رشد قابل توجهی را در این ماه داشته است.

دومین کالایی که در این ماه تورمی فراتر از صد در صد داشته در این ماه هندوانه بوده که برابر با ۱۱۸٫۱ درصد بوده است.

در مقابل سه خوراکی در این ماه در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال قبل دست خوش افت قیمت شده اند که بالاترین میزان کاهش قیمت در این ماه به موز تعلق داشته است.

در همین رابطه طبق گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت خوراکی های بهمن ماه افت ماهانه قیمت موز برابر با ۲۲٫۴ درصد بوده که بیشترین میزان کاهش قیمت در یک سال گذشته به حساب می آید.

خیار و روغن نباتی جامد نیز دیگر کالاهایی است که در این مقطع دچار افت قیمت شده اند. در همین راستا تورم نقطه ای بهمن ماه برابر با منفی ۸٫۲ درصد و تورم سالانه روغن نباتی جامد معادل با منفی ۱۲٫۹ درصد ثبت شده است.

به طورکلی بررسی توامان تورم ماهانه و نقطه ای قیمت ها در میانه زمستان نشان می دهد سیب زمینی در دو مقایسه ماهانه و نقطه ای بیشترین افزایش قیمت را داشته و می توان گفت شدید تر از سایر کالاها در مسیر صعودی قیمت قرار گرفته است.

در مقابل هم افت قیمت روغن نباتی در مقایسه ماهانه و نقطه ای نشان دهنده آن است که قیمت این کالا در بهمن ماه سیری نزولی پیدا کرده و در مسیر افت قیمت قرار گرفته است.