چرا خرداد یارانه ندادند؟

از آذرماه سال ۹۸ تاکنون هر ماه یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. اما شب گذشته یارانه معیشتی خرداد واریز نشد. علت این ماجرا چیست؟

با توجه به واریز یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، پرونده واریز یارانه معیشتی بعد از دو سال بسته شده است.پیگیری‌ها از سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی متوقف شده و همه آنها در قالب یارانه معیشتی جدید به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه‌ای که بر اساس آن قرار بود خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوارهای دو نفره ۹۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۱۳۷ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفر و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه دریافت کنند.
از ماه گذشته پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی متوقف شد. این ماه هم یارانه معیشتی بنزین پرداخت نشد. قرار است این دو یارانه حذف شود اما در مقابل ۹ دهک درآمدی از ماه گذشته یارانه جدید را دریافت کردند.

بر اساس برنامه جدید دولت، سه دهک اول درآمدی یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند و شش دهک درآمدی دیگر مبلغ ۳۰۰ هزار تومان کمک معیشتی ماهانه می‌گیرند. بر این اساس پرونده یارانه نقدی و معیشتی برای همیشه بسته شد و سرپرستان خانوار نباید بعد از این منتظر واریز کمک معیشتی بنزین ماهانه باشند.

البته قرار است پرداخت کمک معیشتی جدید موقتی باشد و تنها دو ماه پرداخت شود. بعد از آن این مبلغ نقدی در قالب کالابرگ به سرپرستان خانوار تعلق می‌گیرد.