پیش بینی قیمت سکه امروز 9 آبان

برخی فعالان باور دارند ماندن سکه بالای مرز ۱۵ میلیون تومانی در شرایطی که دلار افزایشی نبود، نشان می دهد که بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی نسبت به ادامه روند افزایشی خوشبین هستند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، سکه بازان تسلیم ماندگاری دلار زیر مرز ۳۳ هزار تومان نشدند و توانستند فلز گران بهای داخلی را بالای کانال ۱۵ میلیون تومانی نگه دارند. تحلیل گران فنی باور دارند تا زمانی که فلز گران بهای داخلی بالای کانال ۱۵ میلیون تومانی قرار دارد‌، خبری از افت معنادار قیمت نخواهد بود.

در مقابل برای اینکه سکه به صورت معنادار رشد کند، نیاز به شکست محدوده مقاومتی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد. تحلیل گران فنی باور دارند با شکست محدوده یاد شده، مقاومت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی فعال خواهد شد.

برخی فعالان باور دارند ماندن سکه بالای مرز ۱۵ میلیون تومانی در شرایطی که دلار افزایشی نبود، نشان می دهد که بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی نسبت به ادامه روند افزایشی خوشبین هستند. با این حال، برخی سکه بازان باور دارند در صورتی که در روز جاری دلار به بالای مرز ۳۳ هزار تومان نرود، دشوار خواهد بود که سکه بتواند هم چنان خود را بالای مرز ۱۵ میلیون تومانی نگه دارد. ارزش ذاتی سکه امامی زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی قرار دارد و چنان فاصله معناداری از قیمت بازار گرفته است که سطح احتیاط خریداران میان مدت را بالا برده است.