پیش بینی قیمت سکه امروز 30 آبان

شماری از بازیگران بازار باور دارند که نوسان گیران به دنبال سودگیری در سقف قیمتی هستند. این دسته باور دارند سکه با نزدیک شدن به سطح 16 میلیون و 500 هزار تومانی، با افزایش فروش ها مواجه خواهد شد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، در 2 روز ابتدایی هفته، سکه رفتار افزایشی داشت و به آرامی خود را از محدوده 16 میلیون و 200 هزار تومان دور کرد. برخی تحلیل گران فنی باور دارند که با دور شدن سکه از محدوده یاد شده، فلز گران بهای داخلی آماده شکست سقف تاریخی 16 میلیون و 500 هزار تومان می شود.

سکه در صورتی که از سطح 16 میلیون و 500 هزار تومان عبور کند، ممکن است با ورود سطح جدیدی از خریداران رو به رو شود. بخشی از فعالان عنوان می کنند که سطح عرضه فیزیکی در بازار فلز گران بهای داخلی بالا نیست و همین موضوع شده است که قیمت سکه در مسیر افزایشی قرار بگیرد. با این حال، شماری از بازیگران بازار باور دارند که نوسان گیران به دنبال سودگیری در سقف قیمتی هستند. این دسته باور دارند سکه با نزدیک شدن به سطح 16 میلیون و 500 هزار تومانی، با افزایش فروش ها مواجه خواهد شد.

بخشی از فعالان نیز باور دارند که در صورت عدم رشد قیمت دلار، سکه نیز به رشد قیمت ادامه نخواهد داد و به ابتدای مرز 16میلیون تومانی عقبگرد خواهد کرد. دلار در روزهای اخیر نتوانسته است تثبیت شود و همین موضوع موجب شده است که حباب سکه به بالای محدوده 12 درصدی برسد.