پیش بینی قیمت سکه امروز 22 مرداد

یکی از مهم ترین عواملی که موجب شده است که سکه هم ارز با ارزش ذاتی خود حرکت نکند، امیدواری میان مدت سکه بازان نسبت به افزایش قیمت اسکناس آمریکایی بوده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، سکه در روزهای انتهایی هفته نیز نتوانست به بالای خط حمایتی۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگردد. عدم توان بازگشت سکه به بالای خط یاد شده، انتظارات کاهشی را تقویت کرده است یا حداقل موجب شده است که افزایشی ها تمایل زیادی برای بازگشت به بازار نداشته باشند.

به نظر می رسد که سکه بازان نسبت به آینده قیمت دلار چشم انداز شفافی ندارند و بیشتر سعی می کنند که خود را با نوسانات کوتاه مدت بازار ارز هماهنگ کنند. در روزهای انتهایی هفته نیز اسکناس آمریکایی نوسانات محدودی داشت و همین موضوع موجب می شد که سکه بازان بی گدار به آب نزنند. در صورتی که دلار در ابتدای هفته به زیر حمایت حساس برود، افت فلز گران بهای داخلی شدت خواهد گرفت و به دنبال آن ممکن است که حمایت بلند ۱۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان فلز گران بهای داخلی نیز از دست برود.

قیمت سکه به دلیل حباب سنگین، ظرفیت کاهش بیشتر قیمت را دارد و این موضوع با افت قیمت دلار تشدید خواهد شد. یکی از مهم ترین عواملی که موجب شده است که سکه هم ارز با ارزش ذاتی خود حرکت نکند، امیدواری میان مدت سکه بازان نسبت به افزایش قیمت اسکناس آمریکایی بوده است.