پیش بینی قیمت دلار امروز ۲۲ اسفند

یکی از عواملی که گفته می شود دیروز موجب شد جو افزایشی بازار کاهش پیدا کند، هراس از برخوردهای امنیتی بود. برخی معامله گران تصور می کردند که بازارساز به راحتی اجازه رشد قیمت را پس از توقف مذاکرات وین را نخواهد داد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، دیروز برخی معامله گران ارزی سعی کردند یک باور جدید را به بازار تزریق کنند. آن ها عنوان می کردند که آمریکا به ایران پیشنهادی داده است که اجازه صادرات نفت به کشور را فراهم خواهد کرد. به گفته آن ها،‌ سناریوی پیشنهادی امریکا به ایران، لغو تحریمها با کاهش درصد غنی سازی، بدون توافق برجام است.

گفته می شد که این پیشنهاد برای خارج کردن روسیه از مدار توافق ارایه شده است. تزریق این باور به بازار موجب شد که معامله گران افزایشی کمی فعالیت خود را کاهش دهند و جای خود را به معامله گران بالافروش بدهند. بالا فروش ها کسانی هستند که در نرخ های پایین تر اقدام به خرید کرده بودند ولی به دنبال نگه داری ارز خریداری شده نبودند. این دسته از افراد کسانی هستند که به سرعت با نا امید شدن از جریان کوتاه مدت افزایشی از بازار خارج می شوند و به سود محدود خود قناعت می کنند. در واقع این دسته، معامله گران کم ریسکی هستند که بیشتر خود را با جریان روز اخبار تنظیم می کنند.

یکی دیگر از عواملی که گفته می شود دیروز موجب شد جو افزایشی بازار کاهش پیدا کند، هراس از برخوردهای امنیتی بود. برخی معامله گران تصور می کردند که بازارساز به راحتی اجازه رشد قیمت را پس از توقف مذاکرات وین را نخواهد داد. به نظر می رسد در چنین شرایطی،‌معامله گران در روزهای انتهایی سال با احتیاط بیشتری رفتار کنند و به راحتی در موقعیت خرید و فروش قرار نگیرند.