پیش بینی قیمت دلار امروز

به نظر می رسد در شرایط فعلی، نه بازارساز و نه بازیگران افزایشی حاضر به عقب نشینی نیستند و به این ترتیب ممکن است نوسانات دلار در دامنه ۳۲ هزار و ۲۰۰ تا ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان ادامه پیدا کند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، از ابتدای آبان ماه، دامنه نوسان دلار محدودتر شده است. بازار با قدرت توان شکست کانال ۳۳ هزار تومان را از خود نشان نداده است و از آن سو، اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان سرازیر نشده است.

به نظر می رسد از یک طرف بازارساز تصور می کند که با افت یکباره دلار، بار دیگر نوسان گیران وارد معاملات خواهند شد و زمینه افزایش تغییرات قیمتی را فراهم خواهند آورد و از طرف دیگر، بازیگران بزرگ معتقدند که بازارساز بالای محدوه ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومانی، عرضه شدیدتری را انجام خواهد داد. در این وضعیت، برخی بازیگران ارزی باور دارند، هراس بازارساز و نوسان گیران از یکدیگر موجب شده است که آرامش موقتی در بازار حکم فرما شود. با این حال، هر دو گروه انتظار دارند که به زودی گروه دیگر با کاهش قدرت رو به رو شود.

نوسان گیران انتظار دارند که قدرت نمایی بازارساز در سمت عرضه ارز به مرور کاهش یابد و قیمت دلار حتی با سطح محدودتری از تقاضا نسبت به شرایط کنونی، در مسیر صعودی قرار بگیرد. این در حالی است که برخی فعالان تصور می کنند، بازارساز باور دارد که با آرام تر شدن اوضاع کشور و احیای برجام، بازیگران افزایشی به عقب رانده خواهند شد.
به نظر می رسد در شرایط فعلی، نه بازارساز و نه بازیگران افزایشی حاضر به عقب نشینی نیستند و به این ترتیب ممکن است نوسانات دلار در دامنه ۳۲ هزار و ۲۰۰ تا ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان ادامه پیدا کند.