پروازهای عبوری از آسمان ایران ۲ برابر شد

بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پروازهای عبوری از آسمان کشور طی اردیبهشت ماه ۹۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، مطابق آمار رسمی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی اردیبهشت‌ ماه امسال ۱۹ هزار و ۸۹۰ پرواز عبوری از آسمان ایران استفاده کرده‌اند که در مقایسه با ۱۰ هزار و ۸۴ پرواز ماه مشابه سال گذشته ۹۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ماه گذشت هواپیمایی چابهار و ساها به ترتیب با ۵۷ و ۴۵ درصد بیشترین تاخیرات پروازی را به نام خود ثبت کردند.

ایرتور، معراج و کاسپین نیز به ترتیب ۴۲ درصد، ۴۱ و ۳۶ درصد پروازهای خود را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با تاخیر انجام داده اند. در بین ایرلاین‌های داخلی هواپیمایی آسمان ۱۶۹۵ پرواز انجام داده که ۵۷۹ پرواز تاخیر دار بوده . این شرکت در ماه گذشته ۵۴ هزار و ۳۲۹ دقیقه تاخیر پروازی داشته است.

بر اساس اعلام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مسیر تهران- مشهد با تعداد ۸۹۳ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در اردیبهشت ماه سال جاری در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش و اصفهان انجام شده است.

افزایش اعزام و پذیرش مسافر

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها دراردیبهشت ماه ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته درنشست برخاست۱۰ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۷۳ درصد و ارسال و پذیرش بار ۸۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در مدت اعلام شده نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۵ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۶۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۷۶ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق گزارش منتشر شده پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۷ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۵۸ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۶۰ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق آمار، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱نسبت به ماه گذشته درنشست و برخاست یک درصد ، دراعزام و پذیرش مسافر۵ درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۹درصد کاهش وجود داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ماه در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۱ درصد کاهش وجود داشته است.

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل در نشست و برخاست ۳۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۳۲ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست۴۲ درصد افزایش وجود داشته است.

در دومین ماه بهار حدود ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز و یزد انجام پذیرفته است.

تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی

حدود ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و یزد انجام پذیرفته است. در این ماه مسیر مهرآباد- مشهد با تعداد ۸۹۳ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۴ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند که حدود ۹۴ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۵ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

طبق آمار در پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۵۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۶ درصد افزایش وجود داشته است.

روازهای چهار فرودگاه اختصاصی در دوماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۸ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۴۴ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۴۸ درصد افزایش داشته است.