پرده برداری از راز پوستِ کلفت خودروسازان

رئیس سازمان خصوصی سازی از یک مشکل قدیمی صحبت می کنند. اینکه بخش قابل توجهی از سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا، توسط زیرمجموعه های این دو شرکت خریداری شده اند.

به گزارش فرتاک اقتصادی،زیرمجموعه هایی که طبیعتا حضورشان در مجامع این دو شرکت، قرار نیست باعث نگرانی هیئت مدیره شود و به تعبیری، مدیران این دو شرکت نگران پاسخگویی نیستند!

این موضوع البته جدید نیست و حتی مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است، این موضوع را از اصلی ترین مشکلات اجرای صحیح اصل ۴۴ عنوان کرده و ایراد کار را در کم کاری سازمان بورس و شورای رقابت و البته ایرادات جدی در قانون تجارت و قانون بازار سرمایه می داند.

شاید این روزها که ابراهیم رئیسی سرزده به خودروسازان مراجعه می کند، بهتر باشد به او یادآور شد که “بلبشو” فعلی در صنعت خودرو کشور، بی کیفتی و نارضایتی عمومی و حس اسارت مصرف کنندگان، در گام نخست نیاز به اصلاح ساختار شرکتی این سایپا و ایران خودرو دارد! مشکلی که قرار نیست بساده و با حرف حل شود!