مدیرعامل کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت خبر داد:

پایان عقد قرارداد کشت پاییزه کلزا با کشاورزان 5 استان کشور / 1800 کشاورز قرارداد بستند

مدیرعامل کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت خبر از عقد قرارداد با 1800 کشاورز در 5 استان کشور در سطح 15140 هکتار در کشت پاییز کلزا خبر داد.

ابوالحسن خلیلی مدیرعامل کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه در مصاحبه امروز با خبرنگار فرتاک از پایان عقد قرارداد کشت با کشاورزان ۵ استان کشور در سطح ۱۵۱۴۰ هکتار خبر داد و افزود: در راستای حمایت از تولید ملی با ۱۸۰۰ نفر از کشاورزان در کشت پاییزه کلزا قرارداد کشت منعقد گردیده و تا کنون کل این سطوح در نخستین مرحله مورد بازدید کارشناسان زراعی این شرکت قرار گرفته اند.

خلیلی افزود، هدف کشت و صنعت ماهیدشت همسویی با دولت و‌ وزارت جهادکشاورزی در حمایت از کشاورزان و افزایش تولید محصولات اساسی در کشور است و در این راستا به عنوان نخستین شرکت در سال گذشته و امسال اقدامات موثری را در دستور کار قرار داده ایم و با یاری خداوند متعال در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

شایان ذکر است بیشترین سطح کشت قراردادی کلزای کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در استان ایلام به میزان ۶۶۵۰ هکتار و پس از آن خوزستان به میزان ۴۶۰۰ هکتار، کرمانشاه ۲۴۵۰ هکتار، کردستان ۹۲۵ هکتار و مارندران ۵۲۲ هکتار عملیاتی گردیده است.

پیش بینی میگردد از سطوح قراردادی کلزای این شرکت در سال جاری بیش از ۳۷ هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود که نیاز به بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جهت پرداخت به کشاورزان دارد.