ویزیت پزشکان افزایش یافت!

وزیر بهداشت اعلام کرد که میانگین تعرفه های پزشکی در بخش دولتی ١٩.۵ و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، وی افزود: امروز تعرفه‌های پزشکی در هیات وزیران به تصویب رسید و جزییات به بیمه‌ها و نظام پزشکی ابلاغ خواهد شد.عین الهی در ادامه گفت: میانگین تعرفه در بخش دولتی ١٩.۵ و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد و این میزان افزایش در هیات دولت به تصویب رسید.

سازمان‌های بیمه گر و نظام پزشکی تعرفه‌های پیشنهادی را امضا کرده بودند.