ویروس کرونا ترمز ابراهیم رئیسی را کشید؟

در جلسه امروز ستاد ملی نقابله با کرونا با حضور ابراهیم رئیسی مصوب شد که تا اطلاع ثانوی، سفرهای استانی انجام نشود.

سفرهای استانی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بر خلاف دولت قبل، به جد مورد توجه دولتمردان قرار گرفت؛ اما از همان ابتدا عده ای (حتی برخی گروه های نزدیک به رییس جمهور) نقد جدی به آن وارد می دانستند. هشدار در خصوص تصویب مصوبات بسیار زیاد و وعده اجرایی شدن پروژه های عمرانی در هر سفر استانی.

آیا این هشدار با واقعیت همخوان است؟