واکنش مالک زر ماکارون به کمبود ماکارانی

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ماکارونی اظهار کرد: در بازار احساس شده است اما مردم نگران نباشند؛ در این روزهای تعطیل با تمام توان در حال تولید ماکارونی با ظرفیت کامل هستیم.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ماکارونی با بیان اینکه بازار ماکارونی به زودی اشباع می‌شود، گفت: نگرانی بابت کمبود این محصول در بازار وجود ندارد زیرا با ظرفیت کامل در حال تولید هستیم و جلوی صادرات نیز به صورت موقت گرفته شد.

مرتضی ﺳلﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ماکارونی اظهار کرد: این روزها نگرانی‌های بابت کمبود ماکارونی در بازار احساس شده است اما مردم نگران نباشند؛ در این روزهای تعطیل با تمام توان در حال تولید ماکارونی با ظرفیت کامل هستیم.

وی افزود: این محصولات به زودی روانه بازر می‌شود و نگرانی بابت تامین نیاز مصرف‌کنندگان وجود ندارد حتی به صورت موقت جلوی صادرات گرفته شد تا بازار به زودی اشباع شود.