هم افزایی شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

جلسه هم افزایی شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید.

جلسه هم افزایی دانشگاه و صنعت در محل کارخانه نازگل کرمانشاه امروز دوشنبه ۵ دیماه،  برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار فرتاک نیوز از کرمانشاه، جلسه هم اندیشی بخش تحقیقات و‌توسعه و کشاورزی مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه درخصوص همکاری پروژه های مشترک علمی و‌ فناورانه و همچنین برگزاری چهاردهمین کنگره ملی صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی تبادل نظر شد.

چهاردهمین کنگره مهندسی مکانیک‌ بیوسیستم و‌مکانیزاسیون ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۱ توسط انجمن مهندسی ماشین الات کشاورزی و دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد که محورهای اصلی آن فناوری های پس از برداشت صنایع غذایی، کشاورزی هوشمند، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و‌طراحی ماشین های کشاورزی خواهد بود.

دکتر شاهرخ حیدری، مدیر مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه (نازگل)، با استقبال از برقراری ارتباط بین صنایع و‌ بخش های علمی و پژوهشی از آمادگی آن مجتمع در هم افزایی در بخش های مرتبط خبر داده و افزودند طی سنوات اخیر همکاری های ارزشمندی در حوزه تحقیق و‌ توسعه گیاهان جدید صنعتی با دانشگاه های معتبر کشور انجام شده که از آن جمله می توان به همکاری با دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص معرفی گیاه جدید کاملینا اشاره کرد.