موتورسیکلت های مختلف در بازار تهران چند قیمت خورد؟

آنچه در زیر می‌آید قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌ در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است