منحنی نرخ بازدهی در۵تیر ۱۴۰۱منتشر شد

امروز 5 تیرماه 1401 حجم معاملات اوراق بدهی دولت نزولی اندک را تجربه کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در روز یکشنبه در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با یک درصد کاهش به ۲۱۸ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۲۴ نماد اخزا و ۸ نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای بلندمدت افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با ۵ دهم درصد کاهش به ۲۲٫۲۴ درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال به ۲۲٫۹۱ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با سه دهم درصد افزایش به ۲۳٫۴۶ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با ۳ دهم درصد افزایش به ۲۳٫۶۱ درصد رسید.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های ۴۰۰ روز به ۲۳ درصد، در سررسید ۶۰۰ روز به ۲۳٫۷درصد و درسررسید ۸۰۰ روز به ۲۴٫۳ رسید.
نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.