مسدودشدن کل موجودی حساب پس از واریز یارانه جدید صحت دارد؟

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مسدود شدن کل موجودی کارت یا حساب، پس از واریز یارانه‌ها صحت ندارد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مسدود شدن کل موجودی کارت یا حساب، پس از واریز یارانه‌ها صحت ندارد.

مصطفی قمری وفا نوشت: برخی رسانه ها اعلام کردند پس از واریز یارانه کمک معیشتی به حساب آنان با مسدود شدن کل موجودی کارت خود و نه صرفاً یارانه واریز شده روبه رو شده اند. معاون فناری های نوین بانک مرکزی این ادعا را رد کرد و نادرست خواند.

مبالغ یارانه جدید برای 2 ماه واریزشد و (فقط یارانه واریزی) تا زمان اعلام رسمی دولت غیر قابل برداشت خواهد بود.