مرجع تقلید معروف مبلغ زکات فطریه در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد

دفتر آیت الله صانعی در اطلاعیه ای زکات فطره و کفاره روزه در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فتوای آیت الله العظمی صانعی (قدس سرّه) و سایر مراجع عظام تقلید مبنی بر کفایت و مجزی و مبری الذمه بودن پرداخت تقریباً سه کیلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش و همچنین برنج (که امروزه جزء قوت غالب مردم است) پرداخت قیمت هر کدام به قیمت بازار نیز کفایت می‌کند.

در بخش دیگر اطلاعیه آمده است: بنابراین با توجه به استعلام قیمت گندم و برنج توسط دفتر آیت الله العظمی صانعی(ره) میزان مبلغ کفاره و فطریه در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

فطریه برای هر نفر بر مبنای قوت گندم، مبلغ ۴۰ هزار تومان و بر مبنای قوت برنج (ایرانی) ۲۴۰ هزار تومان و برنج (خارجی) ۹۰ هزار تومان به ازاء هر نفر می باشد.