قیمت گوشی موتورولا / ۲۸مهر

آنچه در زیر می‌آید قیمت موبایل‌ موتورولا در سطح بازار تهران طی مهر ماه است؛