قیمت پوند در سراشیبی

قیمت پوند در بازار امروز مانند روز پنجشنبه گذشته در سراشیبی قرار گرفت.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت پوند در بازار امروز مانند روز پنجشنبه گذشته در سراشیبی قرار گرفت.در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۵ تومان کاهش، ۳۴,۹۰۹ (سی و چهار هزار و نهصد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.