قیمت قند و شکر سرسام آور شد

براساس داده های ثبت شده در مرکز آمار قیمت قند و شکر در فروردین 1401 افزایش را تجربه کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت خوراکی ها در فروردین ماه امسال چند رکورد مهم را به ثبت رساند. به طور کلی تورم گروه خوراکی ها در این ماه برابر با ۴٫۹ درصد ثبت شده که بالاترین سطح در شش ماه اخیر به شمار می آید.

دراین میان یکی از مهم ترین کالاهایی که بیشترین رکورد به ثبت رساند قند و شکر بوده است. بررسی رشد ماهانه قیمت ها در این کالاها حاکی از جهش بی سابقه قیمت ها در بازه چند سال گذشته بوده است.
رکوردزنی رشد ماهانه قیمت شکر در فروردین ۱۴۰۱

بنا به گزارش اکوایران، براساس داده های ثبت شده در مرکز آمار از قیمت شکر در نقاط شهری کشور در فروردین ماه امسال، دامنه قیمت این کالا در استان های کشور از ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و میانگین قیمت متوسط در این کالا برابر با ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

براساس آمارهای ماه قبل رشد ماهانه شکر در اولین ماه امسال برابر با ۱۰٫۰۲ درصد بوده است.

در میان کالاهای این ماه رشد شکر سومین رکورد را دارا بوده اما سوال این جاست که آیا جهش ماهانه قیمت شکر تابع فصل است و هر سال در فروردین ماه دچار افزایش قیمت شده است؟

برای یافتن پاسخ می توان رشد این شاخص در مقاطع مشابه سال های گذشته مورد ارزیابی قرار داده و با فروردین ۱۴۰۱ مقایسه کرد.

در همین رابطه رشد ماهانه امسال که برابر با ۱۰٫۰۲ درصد ثبت شده در میان ۵ سال اخیر بیشترین میزان را داشته است. یعنی از سال ۹۷ تا کنون هرگز رشد قیمت فروردین ماه به حد امسال نبوده است. پس این رکوردزنی نمی تواند صرفا ناشی از یک رفتار فصلی باشد. به تناسب شکر، این اتفاق در قیمت قند نیز رخ داده است.

رکوردزنی رشد قیمت قند در فروردین ۱۴۰۱

طبق داده های مرکز آمار قیمت قند در فروردین ماه امسال از ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲۷ هزار تومان در نقاط شهری استان های کشور متغیر بوده که میزان میانگین آن در سطح ۲۴ هزار و ۸۱۰ تومان به ثبت رسیده است.

رشد ماهانه این کالا نیز تقریبا معادل با شکر بوده و برابر با ۹٫۸ درصد ثبت شده است.

همانند شکر، بررسی آمارها در گروه قند نیز نشان دهنده رکوردزنی رشد ماهانه بوده که در این ماه به سطح بالایی دست پیدا کرده است.

طبق آمارها رشد ماهانه قیمت قند در فروردین ماه ۵ سال اخیر سابقه نداشته و از سال ۹۷ تا کنون مانند شکر به سطح بالایی رسیده است.

برخی معتقدند این رکوردزنی ها می تواند ریشه در عدم کشت چغندر قند در یک ساله اخیر داشته باشد.

به طور کلی بررسی ها نشان می دهد عدم واردات محصول و حذف ارز ترجیحی در کنار عدم کشت آن موجب کاهش عرضه در این کالا ها شده و رشد قیمت آن رکوردهای بالایی را ثبت کرده است.