قیمت سکه امامی امروز 24 آبان 1401

قیمت سکه در بازار امروز افزایش را تجربه کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ قیمت سکه در بازار امروز افزایش یافت.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز 249 هزار تومان افزایش را تجربه کرد. سکه امروز با 16 میلیون و 446 هزار تومان معامله شد.