قیمت سکه امامی امروز ۲۲ اردیبهشت

به گزارش فرتاک اقتصادی،قیمت سکه در بازار امروز گران شد. سکه امامی، امروز به ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶۳ درصدی داشته است.

به گزارش فرتاک اقتصادی،قیمت سکه در بازار امروز گران شد. سکه امامی، امروز به ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶۳ درصدی داشته است.