قیمت سکه امامی امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت سکه در بازار امرو پیشروی کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت سکه در بازار امرو پیشروی کرد.

سکه امامی امروز با افزایش ۱.۰۱ درصدی، از ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۳,۳۳۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد و سی و پنج هزار) تومان رسید.