قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

قیمت سکه در بازار امروز گران شد.

قیمت سکه در بازار امروز گران شد.

سکه امامی، امروز به ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۱۹ درصدی داشته است.