قیمت دلار و یورو پنجشنبه 21 مهر

امروز قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایران28,903 (بیست و هشت هزار و نهصد و سه تومان) ) اعلام شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 28,616 (بیست و هشت هزار و ششصد و شانزده تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 28,903 (بیست و هشت هزار و نهصد و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 28,556 (بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و شش تومان) و قیمت فروش یورو 28,843 (ببیست و هشت هزار وهشتصد و چهل و سه تومان) است.