قیمت دلار و یورو در صرافی ملی شنبه 30 مهر

امروز قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایران 28,934 (بیست و هشت هزار و نهصد سی و چهار تومان) اعلام شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 28,646(بیست و هشت هزار و ششصد وچهل و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 28,934 (بیست و هشت هزار و نهصد سی و چهار تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 28,645(بیست و هشت هزار و ششصد وچهل و پنج تومان) و قیمت فروش یورو 28,933 (بیست و هشت هزار و نهصد سی و سه تومان) است.