قیمت دلار و یورو در صرافی ملی دوشنبه 25 مهر 1401

امروز قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایران 28,923(بیست و هشت هزار و نهصد و بیست و سه تومان) اعلام شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 28,636(بیست و هشت هزار و ششصد و سی و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 28,923(بیست و هشت هزار و نهصد و بیست و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 28,636(بیست و هشت هزار و ششصد و سی و شش تومان) و قیمت فروش یورو 28,923(ببیست و هشت هزار و نهصد و بیست و سه تومان) است.