قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز 2 آذر

امروز قیمت فروش دلار آمریکا در صرافی بانک ملی ایران 30 هزار و 954 تومان (سی هزار ونهصد و پنجاه و چهار تومان) اعلام شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 30 هزار و 646 تومان(سی هزار و ششصد و چهل و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 30 هزار و 954 تومان (سی هزار ونهصد و پنجاه و چهار تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو امروز 31 هزار و 481 تومان(سی و یک هزار و چهارصد و هشتاد و یک تومان) و قیمت فروش یورو 31 هزار و 792 تومان (سی و یک هزارو هفتصد و نود و دو تومان) است.