قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۷,۹۹۷ (بیست و هفت هزار و نهصد و نود و هفت تومان) اعلام کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۷۱۸(بیست وهفت هزار وهفتصد و هجده تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۹۹۷ (بیست و هفت هزار و نهصد و نود و هفت تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۸,۶۵۲(بیست و هشت هزار وششصد و پنجاه و دو تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۹۴۰ (بیست و هشت هزار و نهصد و چهل تومان) است.