قیمت دلار و یورو در صرافی ملی؛ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۳۳۵(بیست و پنج هزار وسیصد و سی و پنج تومان) اعلام کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۰۸۳ (بیست و پنج هزار و هشتاد و سه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۳۳۵(بیست و پنج هزار وسیصد و سی و پنج تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۸,۴۵۸ ( بیست وهشت هزارو چهارصد و پنجاه و هشت تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۷۴۴(بیست و هشت هزار و هفتصد و چهل و چهار تومان) است.