قیمت دلار در صرافی ملی اعلام شد

قیمت دلار در صرافی ملی امروز اعلام شد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۸۹۴ (بیست و پنج هزار وهشتصد و نود و چهار تومان) ) اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۶۳۶(بیست و پنج هزار و ششصد و سی و شش تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۸۹۴ (بیست و پنج هزار وهشتصد و نود و چهار تومان) اعلام شد.