قیمت برنج (جدول)

قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛

قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
قیمت برنج در بازار (دی ماه)

نوع محصول برند وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
برنج هاشمی درجه یک زرین دانه زنگبار ۵ ۴۱۰,۰۰۰
برنج طارم امراللهی کشت اول برنج تو ۱۰ ۶۲۰,۰۰۰
برنج ‌نیم‌دانه طارم برنج تو ۱۰ ۴۱۰,۰۰۰
برنج ایرانی گلستان ۴ ۲۸۰,۰۰۰
برنج طارم ممتاز گلستان ۱۰ ۶۴۰,۰۰۰
برنج دودی هاشمی خمام تی تی ۱۰ ۷۵۰,۰۰۰
برنج طارم قهوه ای ممتاز برنج تو ۱ ۶۹,۰۰۰
برنج هاشمی ممتاز گلستان ۱ ۷۲,۰۰۰
برنج شاهپخت ۱۰ ۳۶۲,۰۰۰