فوری: فدرال رزرو نرخ بهره آمریکا را ٠.٧۵درصد افزایش داد

مقامات فدرال رزرو نرخ بهره اصلی خود را ۰.۷۵درصد افزایش دادند که این رقم بزرگترین افزایش از سال ١٩٩۴ است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، این سیگنالی است که آنها امسال به افزایش شدید نرخ بهره ادامه خواهند داد تا تورم فزاینده ای که در پیش بینی آن ناکام بودند را مهار کنند.