فروش مرغ کمتر از قیمت مصوب

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه بر تقاضا، مرغ کماکان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

آقای مهدی یوسف خانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ در عمده فروشی ۳۸ هزار تا ۴۰ هزار تومان و خرده فروشی ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان است.

یوسف خانی می گوید: روزانه ۱۶۰۰ تن مرغ در تهران عرضه می شود که بخشی از این میزان مازاد بر تقاضاست و همین امر منجر به فروش کمتر از نرخ مصوب در بازار شده است.

رئیس اتحادیه پرنده  و ماهی گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه بر تقاضا پیش بینی می شود که تا پایان ماه قیمت تغییری نداشته باشد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، ران مرغ ۴۵ هزار تومان، فیله ۹۰  تا ۹۵ هزار تومان و سینه مرغ ۸۰ هزار تومان است.

برای جلوگیری از زیان مرغداران وزارت جهاد کشاورزی راهکارهایی همچون خرید حمایتی، رفع ممنوعیت صادرات و پرداخت تسهیلات برای نهاده را اجرایی کرده است.