فارغ التحصیلان دانشگاه در سراشیبی بیکاری

بر اساس آمار های رسمی، 40.3 درصد از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، براساس گزارش منتشر شده از شاخص های اشتغال در سال ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۱۴۰۰ بدون تغییر نسبت به سال ۹۹ باقی مانده است.

اما نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در ۱۴۰۰ کمی بهبود یافته است. همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در سال گذشته ۱۳٫۶ درصد برآورد شده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری دانشگاه رفته های مرد بسیار پایین تر از فارغ التحصیلان زن است.
افت مشارکت اقتصادی در ۱۴۰۰

به گزارش اکوایران، به درصدی از افراد حاضر در سن اشتغال که متقاضی کار( چه بیکار و چه شاغل) هستند به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال(۱۵ سال و بیشتر)، نرخ مشارکت اقتصادی می گویند. نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته ۴۰٫۹ درصد به ثبت رسیده است، به بیان ساده تر ۴۰٫۹ درصد کسانی که در سن اشتغال قرار دارند در سال ۱۴۰۰ مایل به کار کردن بوده اند. این در حالیست که این شاخص در سال ۹۹ حدود ۴۱٫۳ برآورد شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از منظر اقتصاد کلان اتفاق خوشایندی تلقی نمی شود، چرا که باعث کاهش عرضه کار و به همان نسبت موجب تغییراتی در وضعیت عرضه کل می شود، تغییر در عرضه کل نیز سبب تغییر در سطح قیمت ها و محصول کل اقتصاد خواهد شد. به عقیده برخی اقتصاددانان نا امید شدن افراد از پیدا کردن شغل و خروج آن ها از بازار کار از عمده ترین دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است.

نرخ بیکاری در ۱۴۰۰ کاهش یافت

نرخ بیکاری از ۹٫۶ در سال ۹۹ به ۹٫۲ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. کل جمعیت بیکار در کشور در سال گذشته ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر برآورد شده است که نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.

کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنی بهبود بازار کار و وضعیت اشتغال نیست. چنانچه کاهش بیکاری با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همراه باشد، می توان گفت که ریزش بیکاری به علت بیکارانی بوده است که از پیدا کردن شغل نا امید شده و از بازار کار و جمعیت مشارکت اقتصادی خارج شده و به همین دلیل نرخ بیکاری پایین آمده است.
کاهش بیکاری جوانان

نرخ بیکاری ۱۸ سال تا ۳۵ سال در سال گذشته ۱۶٫۳ درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که همین شاخص در سال گذشته ۱۶٫۷ درصد بوده است. این کاهش به معنی بهبود نسبی وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است. اما بیکاری در سن ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده و در رقم ۲۳٫۷ درصد باقی مانده است. بالاتر بودن نرخ بیکاری جوانان از نرخ بیکاری کل از منظر اقتصاد کلان امر طبیعی است چراکه جوانان هنوز در بازار کار جای پای خود را محکم نکرده و شغل مناسب خود را پیدا نکرده اند. از همین رو بیکاری استهلاکی این سنین بالا است.
کاهش بیکاری دانشگاه رفته ها

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی از ۱۴٫۲ در سال ۹۹ به ۱۳٫۶ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. این شاخص در مردان از ۱۰٫۴ در سال ۹۹ به ۹٫۷ درصد در سال گذشته رسیده است. همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در زنان بدون تغییر در رقم ۲۲٫۸ درصد باقی مانده است. بر این اساس می توان گفت که بهبود وضعیت بیکاری دانشگاه رفته در سال ۱۴۰۰ از جانب مردان بوده است.

اما برخلاف کاهش نرخ بیکاری در این شاخص، سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت بیکاران در سال گذشته افزایش یافته است که به معنی بهبود بیشتر بیکاری در دیگر گروه ها است. همچنین سهم جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی از کل شاغلین کشور در سال ۱۴۰۰، ۲۵٫۸ درصد رقم خورده است.