شستا صدرنشین شد

در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش تغییر چندانی نکرد، سهم معاملات اوراق بدهی دولتی از بازار سهام افزایش یافت.

به گزارش فرتاک اقتصادی، در هفته اخیر شاهد ثبات میانگین ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۵ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵ هزار و ۹۰۴ میلیاردی هفته پیشین، رشد اندک ۴ میلیارد تومانی -معادل ۷ صدم درسد- داشته است.

در سه روز کاری هفته اخیر کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز دوشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز یکشنبه ثبت شد که به رقم ۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان بالغ شد.
در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشتند. روز شنبه خگستر، خودرو و شپنا بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و شستا، خودرو و خگستر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه نیز وبصادر، خگستر و خودرو بیشترین ارزش معاملات و شستا، وبصادر و وتجارت بیشترین حجم معاملات را داشتند.

در روز دوشنبه شپنا در صدر جدول ارزش معاملات بود و شتران و خگستر در رتبه‌های بعدی بودند. در جدول حجم معاملات نیز شستا، خساپا و خودرو در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.
در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی رشد داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر ۵۸ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افزایش داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴۷ درصد بود که نسبت به هفته پیشین رشد ۴ برابری داشته است.