شاخص بورس افت کرد

شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت با ۲۸ هزار واحد کاهش، معادل ۱.۹۲ درصد افت کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی، در جریان معاملات بازار سرمایه در هفته‌ گذشته طی 5روز معاملاتی تعداد 26میلیارد و 621میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 206هزار و 769میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 485هزار و 154دفعه مورد معامله قرار گرفت که حجم، ارزش و نوبت‌های معاملات به ترتیب 32.91، 52.15 و 35.93 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.

این درحالی است که تعداد 5961میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 80هزار و 368میلیارد ریال نیز در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 58.65 و 53.99 درصد افزایش همراه شدند.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس در پایان معاملات هفته گذشته با 28هزار و 187واحد کاهش، معادل 1.92درصد افت کرد و به رقم یک میلیون و 443هزارو 711واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز با 14هزار و 316واحد کاهش، معادل 3.55درصد افت کرد و رقم 389هزار و 466واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 25هزار و 583واحد افت به رقم یک میلیون و 83هزار و 470واحد و شاخص بازار دوم با 41هزار و 750واحد افت، به عدد 2 میلیون و 826هزار و 740واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 2.31درصد کاهش و شاخص بازار دوم با 1.46درصد افت همراه شدند.