سن بازنشستگی تغییر می کند؟

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت که تغییر سن بازنشستگی در مجلس بررسی شده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، بابک نگاهداری گفت: طرح جامعی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرده‌ایم تا بار مالیشان از بودجه عمومی کشور برداشته شود؛ یکی از آنها مربوط به سن بازنشستگی است و تغییرش در مجلس بررسی شده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده بود اما مجلس با آن موافقت نکرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه درباره علت این تصمیم دولت گفت بیش از ۹۵ درصد بودجه صندوق‌های بازنشستگی را دولت پرداخت می کند.

آقای میرکاظمی اضافه کرد بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، فقط ۲۴ سال خدمت می‌کنند و با سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شوند.

با این حال نمایندگان با افزایش سن بازنشستگی در قانون یک ساله بودجه مخالفت کردند؛ آقای زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دی ماه پارسال در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که افزایش سن بازنشستگی تنها برای یک سال دردی از دولت دوا نمی کند.

او گفت “باید یک قانون دائمی تدوین شود و یا این موضوع را در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه مطرح کنند تا قانون از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد.”

به گفته نمایندگان، فراهم کردن فرصت بیشتر برای اشتغال جوانان و بر هم نخوردن برنامه ریزی کارکنان برای بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ از علت های این مخالفت بوده است.
۴ صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق و مستمری ندارند

ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی دارد که بیش از ۲۳ میلیون مشترک و مستمری بگیر را تحت پوشش قرار داده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها ۴ مورد از این صندوق ها توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را از منابع داخلیشان ندارند و در بودجه سالانه کشور برایشان مبلغی در نظر گرفته می شود.

“صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات” این گروه از صندوق ها هستند.
افزایش ۷ برابری بودجه کمکی صندوق های بازنشستگی در ۸ سال گذشته

این مرکز گزارش داده به علت تصمیم های هزینه ساز برای صندوق ها و رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان به سن بازنشستگی، بودجه های کمکی به آنها رشد فزاینده ای داشته است.

آمارها در جداول بودجه نشان می دهد دریافتی صندوق های بازنشستگی در سال ۹۳، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی ورشکسته مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، کارکنان هما و مانند آنها در این آمار محاسبه نشده است.

این مرکز اعلام کرده بیشتر صندوق های دستگاه ها کمبود درآمدشان را از دستگاه مادر(مانند صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و…) تأمین می کنند و ارقام اعتباراتشان شفاف در بودجه عمومی کشور گفته نمی شود.

بر اساس آماری که مرکز پژوهش ها داده، پارسال حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه این سازمان پرداخت شده است.

در گزارش این مرکز آمده با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، سن بازنشستگی افزایش نیافته و به طور متوسط نزدیک ۵ سال کاهش داشته است.

مرکز پژوهش های مجلس “بازنشستگی های پیش از موعد” بر اساس قوانین مختلف را اصلی ترین علت این اتفاق اعلام کرده است.

در این گزارش آمده ورود زودهنگام برخی گروه های شغلی به صندوق های بازنشستگی و خروج زودهنگامشان موجب افزایش سال های دریافت مستمری می شود و بار مالی بسیاری به صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند.

رییس مرکز پژوهش ها که از ارائه نظرهای مشورتی این مرکز به نمایندگان مجلس برای تصویب برنامه هفتم توسعه خبر داده، گفت که ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی از عوامل تورم در اقتصاد ایران است.