زیان هنگفت خودروسازان در بهار!

سه خودروساز بزرگ کشور صورت های مالی میاندوره ای خود مربوط به سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کردند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، اطلاعات منتشر شده توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد این شرکت ها در مجموع طی فصل بهار نزدیک به 375 میلیارد و 443 میلیون تومان زیان را بابت تولید محصولات خود تجربه کردند.

سه خودروساز بزرگ کشور در قسمت عملیات در حال تداوم در بخش درآمدهای عملیاتی در مجموع حول و حوش 57 هزار و 944 میلیارد تومان ثبت کردند. اما این سه شرکت خودروساز در جلوی ردیف بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، هزینه ای حدود 58 هزار و 320 میلیارد تومان را درج کردند.

بررسی اطلاعات منتشر شده ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می دهد آبی های جاده مخصوص به تنهایی حدود 72 درصد درآمدهای عملیاتی و حول حوش 73 درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص داده اند. بعد از ایران خودرو، سهم سایپایی ها از درآمدهای عملیاتی حول و حوش 20 درصد و سهم این خودروساز از مجموع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز حدود 20 درصد برآورد می شود. باقی مانده سهم درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به فعالیت های پارس خودرو یی اختصاص دارد.

خودروسازی سایپا در میان شرکت های خودروساز تنها خودروسازی بود که توانسته سود را در بخش عملیات در حال تداوم در صورت های مالی خود ثبت کند. نارنجی های جاده مخصوص حدود 142 میلیارد و 730 میلیون تومان از محل تولید و فروش خودرو کسب درآمد کردند. اما ایران خودرو حول و حوش 257 میلیارد و 390 میلیون تومان و پارس خودرو نیز نزدیک به 260 میلیارد و 782 میلیون تومان زیان را در صورت های مالی بهاری خود ثبت کردند.