زمینه چینی دلاری ها برای اتفاق بزرگ؛ بازار ساز رکب می زند؟

در شرایطی که بسیاری از نوسان گیران برای شکست مقاومت 28 هزار و 200 تومانی قیمت دلار لحظه شماری می کنند، بازارساز ممکن است با فشار یکبارعرضه به آن ها رکب بزند.

به گزارش فرتاک اقتصادی، نوسان گیران دلار تصور می کنند، شکست مقاومت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی، اتفاق بزرگ و تعیین کننده ای در آینده بازار ارز خواهد بود. آن ها اعتقاد دارند که در صورت شکست مقاومت یاد شده، تقاضای احتیاطی بیشتری وارد بازار خواهد شد و سرعت رشد اسکناس آمریکایی را بیشتر خواهد کرد.

همین باور است که موجب شده است نوسان گیری دلار به آرامی این ارز را در مسیر افزایشی قرار دهند و با فشار خریدها اسکناس آمریکایی را بالای مرز ۲۸ هز ار تومانی تثبیت کنند. آن ها در ابتدای هفته توانستند دلار را بالای محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان نگه دارند و پس از آن موفق شدند که در روز چهارشنبه این ارز را به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی ببرند.

در شرایط فعلی بازار، حرکات نرخ حواله درهم نیز از افزایش قیمت دلار در بازار داخلی حمایت می کند. دیروز نرخ حواله درهم تا محدوده ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پیش روی کرد و با این نرخ، حتی دلار در بازار داخلی ظرفیت افزایش قیمت تا بالای محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان را داشت. در صورتی که امروز درهم به بالای محدوده ۷ هزار و ۸۰۰ تومان برود، ارزش دلار حتی می تواند بالای محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار بگیرد.

در شرایطی که بسیاری از نوسان گیران برای شکست مقاومت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی لحظه شماری می کنند، بازارساز ممکن است با فشار یکبارعرضه به آن ها رکب بزند.