رشد نرخ سود در سر رسیدهای کوتاه‌مدت

امروز 24 اسفند 1400 حجم معاملات اوراق بدهی دولت مانند دیروز روندی نزولی داشت، با این حال در کانل 400 میلیاردی باقی ماند.

به گزارش فرتاک اقتصادی،امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۱۴ درصد کاهش به ۴۲۵ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۱ نماد اخزا و ۱۰ نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای کوتاه مدت صعودی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با ۲ دهم درصد افزایش به ۲۳٫۱۲ درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید دو سال به ۲۳٫۴۱ درصد رسید و نرخ اوراق با سررسید سه سال با یک دهم درصد افزایش به ۲۳٫۷۱ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با یک دهم درصد کاهش به ۲۳٫۷۳ درصد رسید.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های ۴۰۰ روز به ۲۳٫۲درصد، در سررسید ۶۰۰ روز به ۲۳٫۸درصد و درسررسید ۸۰۰ روز به ۲۴٫۱رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.