رانت را حذف می کنیم نه ارز ۴٢٠٠تومانی

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه مجازی توئیتر خود نوشت:مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یعنی تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها، از سازوکاری ناکارآمد، فسادزا، و ناعادلانه، به سازوکاری کارآمد، غیررانتی و عادلانه است.

به گزارش فرتاک اقتصادی، محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه مجازی توئیتر خود نوشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک غلط مصطلح است. مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یعنی تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها، از سازوکاری ناکارآمد، فسادزا، و ناعادلانه، به سازوکاری کارآمد، غیررانتی و عادلانه است.

یعنی حذف رانت واردکنندگان و سوداگران و توزیع یارانه میان آحاد مصرف‌کنندگان است.