دلار در بازار آزاد چقدر قیمت خورد؟ (یک آبان)

قیمت دلار در معاملات بازار آزاد در اولین روز آبان افزایش پیدا کرد.

امروز دلار معاملات بازار آزاد را با قیمت ۲۷۵۵۰تومان آغاز کرد که نسبت به روز پنجشنبه ۲۵۰تومان افزایش یافته است.

معاملات پشت خطی هم روند صعودی پیش گرفته و قیمت دلار تا این ساعت به ۲۷۶۰۰تومان رسیده است.